8 ספרים מומלצים כדמי חנוכה

8 המלצות, כמספר ימי החג, לספרי ילדים ונוער. חד שמח המשיכו לקרוא

3 ספרים מומלצים לקוראים הצעירים

3 המלצות קריאה למי שקורא כבר בעצמו או עם מעט עזרה המשיכו לקרוא